Počet položek: 0 0,00 Kč

PINK LEMONADE / Jahodovo-malinová limonáda - Dinner Lady NicSalt - 20mg

Pink Lemonade vás rozhodně osvěží nejen v teplých letních dnech. Tato úžasná chuť malin a jahod ve vyladěné perlivé limonádě si vás určitě získá.

kliknutím zvětšíte
PINK LEMONADE / Jahodovo-malinová limonáda - Dinner Lady NicSalt - 20mg
 • PINK LEMONADE / Jahodovo-malinová limonáda - Dinner Lady NicSalt - 20mg
 • PINK LEMONADE / Jahodovo-malinová limonáda - Dinner Lady NicSalt - 20mg
159 CZK131 CZK bez DPHks
způsob kouření :
MTL 
objem lahvičky :
10 ml
VG/PG :
50/50 
síla nikotínu :
Nick Salt 20 mg

PINK LEMONADE / Jahodovo-malinová limonáda - Dinner Lady NicSalt - 20mg

 

Pink Lemonade vás rozhodně osvěží nejen v teplých letních dnech. Tato úžasná chuť malin a jahod ve vyladěné perlivé limonádě si vás určitě získá.

 

Parametry

Objem: 10ml.
Obsah nikotinu: 20mg/ml - nikotinová sůl
Poměr VG/PG: 50/50

Dinner Lady je pojem, který zná prakticky každý vaper. Tyto britské příchutě se zapsali do historie svojí autenticitou, skvělou kvalitou a hlavně úžasným požitkem z vapingu. 

dinner lady eliquid banner

Až dosud jste si mohli tyto neskutečné příchutě užívat pouze ve formě Shake and Vape, což bylo pro řadu vaperů nepříjemností. Právě teď přichází chvíle, kdy si můžete užívat všechny příchutě od Dinner Lady ve formě předmíchaných e-liquidů NicSaltovou bází. Příchuť je tedy namíchaná tak, jak jí výrobci zamýšleli a díky nikotinovým solím je vaping velmi jemný i přes relativně vysoký obsah nikotinu. 

Absolutní jistotou je pak použití jen těch nejkvalitnějších ingrediencí a přísných postupů při výrobě, což e-liquidům zaručuje jejich skvělou chuť, perfektní vlastnosti a hlavně konzistenci. 

Upozornění: Tyto náplně nedoporučujeme používat na sub-ohm zařízeních. E-liquidy na bázi nikotinových solí jsou navrženy tak, aby optimálně fungovaly na malých zařízeních na MTL.

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301+H311; Skin Sens. 1, H317; Acute Tox. 4, H332
Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H301+H311 - Toxický při požití nebo při styku s kůží.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 - Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P361 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
 • P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Doplňující informace

 • EUH208 - Obsahuje 2,5-dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanon. Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce: Dinner Lady

Zboží ze stejné kategorie - PINK LEMONADE / Jahodovo-malinová limonáda - Dinner Lady NicSalt - 20mg

BLACK ORANGE CRUSH / Pomeranč & černý rybíz - Dinner Lady NicSalt - 20mg

Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:131
Cena s DPH159
VANILLA TOBACCO - Dinner Lady NicSalt - 20mg

Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:131
Cena s DPH159
BERRY BLAST / Třešně a maliny - Dinner Lady NicSalt - 20mg

Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:131
Cena s DPH159
CAFE TOBACCO - Dinner Lady NicSalt - 20mg

Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:131
Cena s DPH159
STRAWBERRY MACAROON / Jahodová makronka - Dinner Lady NicSalt - 20mg

Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:131
Cena s DPH159

Potřebujete poradit ? PINK LEMONADE / Jahodovo-malinová limonáda - Dinner Lady NicSalt - 20mg

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku. )
opiště kód
antispam
     Více informací